Longboarddeal - Evura: 035 5446937

Garantie op producten

Garantie termijn en voorwaarden

De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Over het algemeen geldt dan dat de garantie geldig is voor de eerste eigenaar voor een periode van twaalf maanden. Producten komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik (normale slijtage) of foutief gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel zal de mening van de producent bepalend zijn. Goederen met gebreken die onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving.

Stappenplan oplossen garantie vraag

  1. Meldt het defect telefonisch of per email (contactformulier).
  2. Je ontvangt per e-mail of telefonisch vragen/instructies voor een korte diagnose.
  3. Nadat blijkt dat je aanspraak maakt op garantie wordt een passende oplossing gezocht.
  4. Je ontvangt per e-mail of telefonisch instructies voor de verzending van het defecte artikel.
  5. Na ontvangst van je zending, sturen wij je een ontvangstbevestiging per e-mail.
  6. Wij ruilen het artikel om en verzenden een vervangend exemplaar of storten het bestelbedrag* binnen 10 werkdagen terug op je rekening.

Verpak een retourzending extra goed om beschadigingen te voorkomen. Bij garantie situaties worden de verzendkosten van de retourzending vergoed.


* Bij bestelling en retournering van 1 product: Aankoopbedrag +  Oorspronkelijk betaalde verzendkosten en de kosten van de retourzending.
Bij bestelling van meerdere producten en retournering van 1 product: Alleen aankoopbedrag (geen oorspronkelijk betaalde verzendkosten) + de kosten van de retourzending.